Cash In Hand Matrasen

   pohlaví: pes
   otec: Zamindar Matrasen
   matka: Love Me Tender with Florac Stargus
   datum narození: 31.08.2000
   DKK rtg: 1/1
   chovnost: ano
   krevní linie: 13

Rodokmen

Cash In Hand Matrasen31.08.2000 Zamindar Matrasen Flash that Cash Matrasen __ __
__ __
Whisky Jean Florac __ __
__ __
Love Me Tender with Florac Stargus __ __ __ __
__ __
__ __ __ __
__ __

Potomci:

1) Vrh A od Černé stezky ... 18.08.2002... (2+2) ... Cash In Hand Matrasen + Anviga Fargo Korak
   feny: Aura    

2) Vrh G Ostrnov ... 15.09.2002... (2+3) ... Cash In Hand Matrasen + Astrid Ostrnov
   feny: Georgia    

3) Vrh D2 Fargo Korak ... 03.10.2002... (3+2) ... Cash In Hand Matrasen + Britney Fargo Korak
   psi: Damil   
   feny: Dakota    Deidre    

4) Vrh B Mirmon ... 04.06.2003... (3+5, 0+1 úhyn, zapsáno 3+4) ... Cash In Hand Matrasen + Valua Fargo Korak
   feny: Beatric    Bergenia     Bonnie    

5) Vrh CH Ostrnov ... 11.08.2003... (5+3) ... Cash In Hand Matrasen + Doris Ostrnov
   psi: Charles   Chris   
   feny: Cherry    

6) Vrh E2 Fargo Korak ... 08.02.2004... (3+5, 2+0 úhyn, zaps. 1+5) ... Cash In Hand Matrasen + Barnie Fargo Korak
   psi: Edward   
   feny: Eila    Era    

7) Vrh F2 Fargo Korak ... 27.04.2004... (6+3) ... Cash In Hand Matrasen + Bijoux Fargo Korak
   psi: Ferko   Forist   Fredy   
   feny: Florida    

8) Vrh B of Lussyland ... 18.08.2004... (2+0) ... Cash In Hand Matrasen + Cleopatra Queen At Impuls
   psi: Bagheera   Bambi   

9) Vrh - __ ... 2005... (fena nezabřezla) ... Cash In Hand Matrasen + Extrovert Saredon

10) Vrh K2 Fargo Korak ... 26.04.2009... (4+4, 0+1 úhyn, zapsáno 4+3) ... Cash In Hand Matrasen + Cherry Fargo Korak
   psi: Kato   Kelly   Kenny   Kevin   
   feny: Kasiopea    Kitua    Konstanz    

Vypsáno potomků: 27