Eila Fargo Korak

   pohlaví: fena
   otec: Cash In Hand Matrasen
   matka: Barnie Fargo Korak
   datum narození: 08.02.2004
   DKK rtg: 0/0
   chovnost: ano

Rodokmen

Eila Fargo Korak08.02.2004 Cash In Hand Matrasen31.08.2000 Zamindar Matrasen Flash that Cash Matrasen
Whisky Jean Florac
Love Me Tender with Florac Stargus __ __
__ __
Barnie Fargo Korak10.03.2000 Swingtime Matrasen11.02.1995 Galloping Gourmet Matrasen
Whisky Jean Florac
Ulrika Fargo Korak09.10.1993 Lord Lingo Spicaway07.05.1990
Sora Fargo Korak08.06.1985

Sourozenci z vrhu:

psi: Edward  

feny: Era  

Výstavy

 04.05.2013 Mezinárodní výstava psů Praha

  • třída veteránů - výborná 1, BOV

Potomci:

1) Vrh I2 Fargo Korak ... 16.05.2007... (7+3) ... Union Jack von Argonaut + Eila Fargo Korak
   psi: Ibis   Ikar   Iran   Irkon   
   feny: Iris    Ives    Ivory    

2) Vrh J2 Fargo Korak ... 04.01.2008... (6) ... Robert Redford Ginger + Eila Fargo Korak
   psi: Jaren   Jukon   
   feny: Janet    Jenny    

3) Vrh L2 Fargo Korak ... 17.11.2010... (2+8) ... Hannes Fargo Korak + Eila Fargo Korak
   feny: Laura    Lora    
   ?: Laire    

Vypsáno potomků: 14