Bety Bohemia Ertis

   pohlaví: fena
   otec: Frisky Dobrá trefa
   matka: Charlie Bohemia Ertis
   datum narození: 29.08.2004

Rodokmen

Bety Bohemia Ertis29.08.2004 Frisky Dobrá trefa08.09.1995 Erry Yard14.03.1988 York Terno13.02.1983
Connie Yard20.09.1982
Betsey Feram14.03.1992 Escort Classic Mytys28.01.1989
Fea Terno18.05.1987
Charlie Bohemia Ertis12.06.1998 Cezar Mivanka25.04.1992 Danish Dynamite Spicaway15.08.1989
Charme Terno08.08.1988
Yolli Bohemia Ertis30.07.1995 Lucky Luke Spicaway15.08.1989
Korina Bohemia Ertis29.10.1988

Sourozenci z vrhu:

feny: Bera  Brity  

?: Beni  Bony  

Potomci:

Vypsáno potomků: 0