Apollo vom Schwarzen Fels

   pohlaví: pes
   otec: Jeff v.d. Schwarzen Kühle
   matka: Lulu vom Goetschetal
   datum narození: 07.03.2006
   chovnost: ano (zahraničí)

Rodokmen

Apollo vom Schwarzen Fels07.03.2006 Jeff v.d. Schwarzen Kühle05.05.2003 Quincy v.d. Schwarzen Kühle23.12.1998 Gaylord vom Norden29.08.1996
Katja of the Four Fileds29.05.1997
Zyra II v.d. Schwarzen Kühle Darry v.d. Schwarzen Kühle10.11.1993
Olivia v.d. Schwarzen Kühle16.07.1998
Lulu vom Goetschetal2003 Dux v.d. Schwarzen Kühle04.08.2001 Karlo v.d. Schwarzen Kühle09.12.1994
Olivia v.d. Schwarzen Kühle16.07.1998
Hexe Hally vom Goetschetal28.04.2000 Darry v.d. Schwarzen Kühle10.11.1993
Flora vom Goetschetal10.06.1998

Potomci:

1) Vrh H vom Garnsee ... 12.04.2008... (3+5) ... Apollo vom Schwarzen Fels + Victory vom Garnsee
   feny: Happy    

2) Vrh C vom Schwarzen Fels ... 01.03.2009... (3+4) ... Apollo vom Schwarzen Fels + __ __
   psi: Condor   
   feny: Celine    

   psi: Berry Baron   
   feny: Bianca    Billa    Bonessa    

4) Vrh T vom Dippold ... 22.06.2010... (2+9) ... Apollo vom Schwarzen Fels + Martje vom Dippold

5) Vrh U vom Dippold ... 20.10.2011... (7+4) ... Apollo vom Schwarzen Fels + Martje vom Dippold
   feny: Ulyssa    

6) Vrh W vom Dippold ... 01.01.2013... (5+3) ... Apollo vom Schwarzen Fels + Smartje vom Dippold
   feny: Wenke    

7) Vrh E vom Schwarzen Fels ... 13.05.2013... (2+3) ... Apollo vom Schwarzen Fels + Mona of Flying Dutchman
   psi: Einstein   Enox   
   feny: Ebby    Emma    Espe    

Vypsáno potomků: 14