vom Garnsee

Německo

www.vomgarnsee.de

   psi: Adonis II  Akim  
   feny: Arabell  
   feny: Dorett  
Vrh F ...... __ __ + __ __
   feny: Frigga  
Vrh J ...... __ __ + Arabell vom Garnsee
   psi: Jasper  
   psi: Kevin  
   feny: Katja II  
   psi: Latos II  
   feny: Pandora  
Vrh R ...... __ __ + __ __
   feny: Romy  
   psi: Tarzan  
Vrh U ...... Fastwin of Malton + __ __
   feny: Ulla  
   feny: Victory  
   feny: Zahra  Zitra  
Vrh H ...13.06.1974... __ __ + Frigga vom Garnsee
   feny: Hexe  
Vrh O ...05.11.1979... Remus von den schönen Bergen + __ __
   feny: Oda  
Vrh P ...11.11.1979... Color of the Nobleman + Hexe vom Garnsee
   feny: Pia  
Vrh W ...08.11.1981... Gay Charlie of Glentops + Pia vom Garnsee
   feny: Wicke  
Vrh X ...10.01.1982... Gay Charlie of Glentops + Oda vom Garnsee
   psi: Xambo  
Vrh B ...10.03.1983... Color of the Nobleman + Wicke vom Garnsee
   psi: Baltus  Bimbo  
   feny: Birke  
Vrh H ...22.09.1989... Erco Tartan + Birke vom Garnsee
   feny: Helen  Hope  
Vrh U ...29.12.1989... Double Dutch of Malton + Wicke vom Garnsee
   feny: Urthe II  
Vrh V ...07.11.1991... Latos II vom Garnsee + Jana vom Tuloschhof
   feny: Vanny  
Vrh Z ...28.11.1992... __ __ + __ __
   psi: Zephyrimus  
   feny: Zitra-Stony  
Vrh F ...23.03.1995... Erco-Tartan Endo Modulor + Vanny vom Garnsee
   psi: Fellow  
   feny: Flocke  
Vrh A ...25.07.2004... Galileo Stargus + Fiji Golden Gipsy
   psi: Arco  
   feny: Angel  Athena  
Vrh E (2+7) ...08.12.2006... Winsea Roams Kassiopeia's + Athena vom Garnsee
   psi: Erasmus  
   psi: Fiete  
Vrh G (4+5) ...22.05.2007... Winsea Roams Kassiopeia's + Victory vom Garnsee
   psi: Golo  
Vrh H (3+5) ...12.04.2008... Apollo vom Schwarzen Fels + Victory vom Garnsee
   feny: Happy  
Vrh I (5+2) ...23.07.2008... No Doubt of Malton + Espe vom Porta-Berg
   psi: Ikarus  Immo  
Vrh J (6+2) ...26.09.2008... Orlando of the Aire Victory + Zitra vom Garnsee
   feny: Jasmin  
Vrh K (2+5) ...07.04.2009... Fiete vom Garnsee + Victory vom Garnsee
Vrh L (6+3) ...09.09.2009... Fiete vom Garnsee + Espe vom Porta-Berg
   psi: Lex  Linus  
   feny: Lissy  Luna  
Vrh M (6+4) ...25.03.2011... M-Atze Baiki's Esperanza + Espe vom Porta-Berg
   psi: Matze  
   feny: Mona  
Vrh N (3+2) ...02.04.2012... Yeoman At Large v.d. Locher Mühle + Espe vom Porta-Berg
   psi: N-Aries  Norbert  
Vrh O (2+7) ...07.02.2013... M-Atze Baiki's Esperanza + Espe vom Porta-Berg
   feny: Ogle  
Vrh P (3+3) ...08.11.2013... Juppiter Primus Est Etiam + Mona vom Garnsee
Vrh Q (3+7) ...23.07.2014... Dante Primus vom Erfurther Hof + Mona vom Garnsee
   feny: Quitte  
Vrh R (7+4) ...18.01.2016... Sunset of the Aire Victory + Mona vom Garnsee
   psi: Rondo  Roy  Rudi  
   feny: Rina  
Vrh S (6+4) ...02.06.2016... Dagwood vom Hallerey + Quitte vom Garnsee
Nezařazení:
   psi: Olymp  
   ?: Liatris  

Vypsáno vrhů: 39 Vypsáno štěňat: 58