von Erikson

Německo

www.vonerikson.de

Vrh M2 (7+3) ...... Sanjo von Erikson + Wilhelmine von Erikson
Vrh R2 (6+3) ...... Cerberus von Erikson + Birke von Erikson
Vrh A ...27.05.1998... Amos Ad Gaudium Nostrum + Xora vom Morgenstern
feny: Aika  
Vrh B ...03.04.1999... Quanto von der Bukovina + Artemis Finesse
psi: Basko  
feny: Bessy  Bischu  
Vrh C ...2000... __ __ + Artemis Finesse
psi: Carlo  
feny: Centa  
Vrh D ...12.03.2001... Max vom Morgenstern + Aika von Erikson
psi: Darius  Dingo   
feny: Dixie   
Vrh E ...28.12.2001... Hobby vom Morgenstern + Artemis Finesse
psi: Eddy  Erik  Eyk  
feny: Eike  Emmy  
Vrh F ...30.06.2002... Quanto von der Bukovina + Aika von Erikson
psi: Felix   
feny: Fenja   
Vrh G ...17.05.2003... Hobby vom Morgenstern + Artemis Finesse
psi: Gero  Gustav  
feny: Gahna  Gina  Gora  
Vrh H ...09.12.2003... Eddy von Erikson + Ronja vom Morgenstern
psi: Harpo  Highland  Husar  Huxley  
feny: Hanna  Haydee  Heda  Henriette  
Vrh I ...25.04.2004... Quanto von der Bukovina + Aika von Erikson
psi: Icke  
feny: Indira  Inja  Isabelle  
Vrh J ...21.09.2004... Maik vom Morgenstern + Artemis Finesse
psi: Jaspar  Jerry  Joe  Jojo  
feny: Josefine  Jule  
Vrh K ...30.01.2005... Eddy von Erikson + Ronja vom Morgenstern
psi: Karo  Kevin  Kim  Kliff  
feny: Kayla  Kora  
psi: Lord Ludwig  
feny: Lizzy   Losgann  
psi: Mico  
feny: Madita  Melina  Morgana  
Vrh N ...14.03.2006... Quanto von der Bukovina + Aika von Erikson
psi: Neck  Nero  
?: Nonka  
Vrh O ...27.04.2006... Carlo von Erikson + Ronja vom Morgenstern
psi: Odin  Ole  Oleg  Oro  
feny: Okia  Okira  
Vrh P ...02.02.2007... Xenon von der Heinrichsburg + Jule von Erikson
psi: Paco  Patrick  Percy  Pollux  Porthos  
feny: Paula  
Vrh Q ...18.08.2007... Eyk von Erikson + Ronja vom Morgenstern
psi: Quanto   Querus  Quirin  
Vrh R ...22.10.2007... Eyk von Erikson + Losgann von Erikson
psi: Raban-Rudy  Richard  Robin  Rudi  Rufus  
feny: Ranja  
Vrh S ...26.04.2008... Hamlet von der Heinrichsburg + Jule von Erikson
psi: Sanjo  Sartan  Shadow  Siegfried  Siggi  Simon  Spike  
feny: Sina  Smilla  
Vrh T ...14.01.2009... Gero von Erikson + Ronja vom Morgenstern
psi: Thai  Theo  Tim  Titus  Tom  
feny: Tibeta  Tina  Tracy  
Vrh U ...27.05.2009... Max vom Solscheid + Losgann von Erikson
psi: Ujak  Unox  Uras   Urko  Utoughi  Utz  
feny: Unja   Urma  
Vrh V ...05.10.2009... Icke von Erikson + Jule von Erikson
psi: Veithen Jack  Verro  Veto  Viktor  Vincent  Vito  Vitus  
feny: Vicky  Viktoria  Voxy  
Vrh W ...26.02.2010... Othello v.d. Laubenheid + Ronja vom Morgenstern
psi: Wilhelm  Willi  Wilson  
feny: Wasabi  Wega  Wilhelmine  Wolke  Worzel  
psi: Xanto  Xaver  Xircenn  Xoran  
feny: Xara   Xarina  Xenie Mae  Xiaomei  Xoe  Xynthia  
Vrh Y ...06.01.2011... Hamlet von der Heinrichsburg + Jule von Erikson
psi: Yasper  Yonas  Yukon  Yukon-Paul  
feny: Yara  Yenna  Yenni  Yuma  Yvi  
Vrh Z (7+3) ...23.09.2011... Sanjo von Erikson + Tibeta von Erikson
psi: Zaak Zawadi  Zarek  Zen  Zenit  Zeymen  Zorro  Zuma  
feny: Zeta  Zunami  Zwiebel  
psi: Apollo  Arthos  Ayk  
feny: Abigaile  Alma  Any  
Vrh B2 ...17.06.2012... Max vom Solscheid + Queen Elisabeth von Erikson
psi: Bela  Bench  Buran   
feny: B-Akku  Bea  Birga   Birke  
Vrh C2 ...01.03.2013... Sanjo von Erikson + Tibeta von Erikson
psi: Can  Cerberus  
feny: Caro  Chalis  Chicy  Chili  Crazy  
Vrh D2 ...22.07.2013... Richard von Erikson + Wilhelmine von Erikson
psi: Dollar  
feny: Dee Juniper  
Vrh E2 (2+7) ...08.11.2013... Spike von Erikson + Queen Elisabeth von Erikson
psi: Easton  
Vrh F2 (5+2) ...04.09.2014... Nathan der Weise vom Goetschetal + Tibeta von Erikson
Vrh G2 (4+7) ...24.01.2015... Enzo vom Treffenwald + Wilhelmine von Erikson
Vrh H2 (2+2) ...26.03.2015... Ayk von Erikson + Birke von Erikson
psi: Henry  
feny: Himbeere  
Vrh I2 (7+1) ...23.05.2015... Ayk von Erikson + Queen Elisabeth von Erikson
Vrh J2 (6+5) ...10.01.2016... Sanjo von Erikson + Dee Juniper von Erikson
psi: Jago  
Vrh K2 (6+3) ...31.03.2016... Rebell vom Steinbacher Berg + Tibeta von Erikson
feny: Kiwi Lee April  
Vrh L2 (1+4) ...17.12.2016... Zaak Zawadi von Erikson + Birke von Erikson
Vrh N2 (4+4) ...08.08.2017... Ayk von Erikson + Birke von Erikson
Vrh O2 (6+4) ...01.10.2017... Atze von der Hirschkanzel + Dee Juniper von Erikson
Vrh Q2 (4+7) ...08.10.2018... Ulix tom Kyle + Dee Juniper von Erikson
feny: Quida  Qwalli Manni  

Vypsáno vrhů: 45 Vypsáno štěňat: 188