vom Miekenberg

http://www.airedale-terrier-vom-miekenberg.de/

   psi: Boss  Brix  
   feny: Cindy  
   feny: Inge X  
   feny: Kessy  
Vrh U ...... __ __ + __ __
   feny: Ute  
   feny: Uta  
   feny: Xtra-Grit  
Vrh B ...13.05.1971... __ __ + __ __
Vrh K ...14.01.1980... Wolf I vom Morgenstern + Nici vom Miekenberg
   psi: Kliff  
Vrh A ...07.08.1981... Bill vom Morgenstern + __ __
   feny: Anja  
Vrh I ...06.08.1982... Gay Charlie of Glentops + Ute vom Miekenberg
   psi: Igor  Illo  
Vrh C ...12.01.1985... Golf vom Morgenstern + Anja vom Miekenberg
   feny: Celia  
Vrh C ...09.03.1992... Cay von den Eschen + Celia vom Miekenberg
   feny: Cora  
Vrh G ...17.10.1993... Sascha vom Abendstern + Cora vom Miekenberg
   psi: Gerry  Gin  
Vrh I ...12.04.1994... Cay von den Eschen + __ __
Vrh R ...22.09.1997... __ __ + Celia vom Miekenberg
Vrh J ...10.08.2007... Boss vom Miekenberg + Cindy vom Miekenberg
   psi: Jonny  

rok odhadem

   psi: Otto  

rok odhadem

   psi: Pit  Potter  
Vrh Q ...01.08.2012... Sanjo von Erikson + Ilka vom Miekenberg
   psi: Quinlan-Kurt  
   feny: Queen  Questa  
   feny: Rieke  
   feny: Sandy  Stina  
   psi: Uskan  
   feny: Urte  
   ?: Unikum-Fiete  
Vrh V (4+5) ...25.08.2014... Antek vom Vulkan + Rieke vom Miekenberg
   psi: Vasco  Veit  
   feny: Voice  Vroni  
Vrh W ...2015... __ __ + __ __
   feny: Wilma  
Nezařazení:
   psi: Dolfi  Quinto  
   feny: Dina  Hydra  Ilka  Inge  Nici  Romy I  

Vypsáno vrhů: 25 Vypsáno štěňat: 42