Classic Mytys

ČR

založeno r. 1983; původní název Mytys

Vrh A (4+2) ...06.07.1983... Lucky Terno + Hira Fargo Korak

předvedeni 3+1, 1x abs. P2 vpravo dole, podkus, 1x abs. P1 vpravo dole

   psi: Argo  Aros  Ascort  
   feny: Aga  Ambra  
   ?: Ambo  
Vrh B (4+2) ...15.02.1987... Condor Yard + Assy Murat
   psi: Bahadur  Bard  Brandy  Bucaneer  
   feny: Bonza  Bosca  
Vrh C (3+3) ...12.06.1987... Hyllos Aureus + Ambra Classic Mytys
   feny: Cassy  Conny  
Vrh D (4+4) ...03.07.1988... Hick Aureus + Dorothy Terno
   psi: Džahar  
   feny: Daisy  Dracie  Drussy  
Vrh E (3+3) ...28.01.1989... Condor Yard + Assy Murat
   psi: Escort  
   feny: Esther  Ethra  
   ?: Early  Esso  Essy  
Vrh F (1+2) ...08.09.1989... Hick Aureus + Ambra Classic Mytys
   psi: Fahed  
   feny: Fatima  
Vrh G (4+4) ...16.12.1990... Bahadur Classic Mytys + Dorothy Terno
   psi: Golden  Gorby  
   feny: Goddy  Grissy  
Vrh H (4+2) ...03.03.1992... Argo Classic Mytys + Esther Classic Mytys
   psi: Hess  
   feny: Harmony  Hemony  
Vrh CH (2+6) ...10.03.1992... Escort Classic Mytys + Dorothy Terno
   psi: Charon  Chirock  
   feny: Charlett  Chelys  Chunny  
Vrh I (0+2) ...19.03.1992... Derrick Terno + Assy Murat
   feny: Iphigeny  
Vrh J (5+5) ...24.11.1992... Escort Classic Mytys + Dorothy Terno
   psi: Joffrey  
   feny: Jimida  Juwenta  
Vrh K (4+3) ...02.11.1993... Argo Classic Mytys + Esther Classic Mytys
   psi: Kendy  Kid  Kim  Knight  
   feny: Katry  Klara  Kristy  
Vrh L (nar. 2+8, 0+1 úhyn, zaps. 2+7) ...23.03.1994... Escort Classic Mytys + Dorothy Terno
   feny: Lessie  Lorry  Lucy  
   ?: Large  
Vrh M (nar. 2+9, 1+0 úhyn, zaps. 1+9) ...25.05.1995... Argo Classic Mytys + Esther Classic Mytys
   psi: Mac  
   feny: Mary  Monkita  Myrna  
Vrh N (7+4) ...09.04.1996... Pirate Prince Perrancourt + Harmony Classic Mytys
   psi: Norman  
   feny: Nancy  Norma  
Vrh O (3+5) ...27.06.1997... Sun Terno + Chunny Classic Mytys
   psi: Oscar  
   feny: Oresta  Ornetta  Oxy  
Vrh P (nar.6+7, 1 pes úhyn, zaps. 5+7) ...23.11.1997... Sun Terno + Hemony Classic Mytys
   psi: Pard  Patrick  
   feny: Patria  Polly  
Vrh R (2+4) ...06.01.1999... Danish Dynamite Spicaway + Hemony Classic Mytys
   feny: Rena  Retty  Rhea  
Vrh S (5+4) ...08.12.1999... Vigo Fargo Korak + Hemony Classic Mytys
   psi: Sam  Sandy  Sarik  Saul  Scot  
   feny: Sally  Sana  Sandra  Sylva  
Vrh T (nar.4+3, 2+2 úhyn, zaps. 2+1) ...21.12.1999... Vigo Fargo Korak + Harmony Classic Mytys
Vrh U (10+3) ...17.04.2000... Vigo Fargo Korak + Norma Classic Mytys
   psi: Uragan  Uran  Urik  Ursin  
   feny: Utka  Uxa  
Vrh V (3+8) ...17.06.2002... Aaron de Mioche + Norma Classic Mytys
   psi: Vadim  
   feny: Vanda  Veisy  
   ?: Valda  
Vrh W (7+5, 3 psi mrtví, zapsáno 4+5) ...13.05.2004... Aaron de Mioche + Norma Classic Mytys
   psi: Wigo  
   feny: Wasca  Weezy  Wheyla  
   ?: Warda  
Vrh Y (2+4) ...04.07.2005... Aaron de Mioche + Daisy Heberon
   feny: Yrma  
   ?: Ynca  
Vrh Z (1+1) ...08.03.2007... Aaron de Mioche + Daisy Heberon
   psi: Zaaron  
Vrh A2 (4+4) ...15.11.2007... Aaron de Mioche + Daisy Heberon
   psi: Aman  Argo  Asso  
   feny: Aga  
Vrh B2 (3+2) ...29.01.2008... Lucas Ostrnov + Wheyla Classic Mytys
   feny: Bonza  Brony  
Vrh C2 (6+3) ...22.01.2011... Erik Zlatý most + Brony Classic Mytys
   psi: Caesar  Cyr  
Vrh D2 (5+3) ...22.02.2018... Sir Buddrich of Malton + Charlote Zlatý most

Vypsáno vrhů: 29 Vypsáno štěňat: 106