Aloiz Deli

Bělorusko

http://www.aloizdeli.com

Vrh Bl ...... __ __ + __ __
   feny: Bler Redborn  
   feny: Zlata Medgik  
Vrh N ...20.02.2006... Galiano Stargus + Bler Redborn Aloiz Deli
   feny: Ceseya  
Vrh Y ...04.12.2007... Galiano Stargus + Zlata Medgik Aloiz Deli
   psi: Yrofey Zlatoust  
Vrh V ...24.07.2008... Galiano Stargus + Zlata Medgik Aloiz Deli
   psi: Velikiy Gudvin  
   feny: Verona Morandy  Vlada Ovaciya  
   feny: Barbara Laik  
Vrh P ...24.11.2009... Playboy Kocia Łapka + Zlata Medgik Aloiz Deli
   psi: Pinkerton Bat  
   feny: Cherry Brendy  
   psi: Kingly Step  
Vrh S (6+4) ...23.11.2012... __ __ + __ __
   psi: San Remo  Sebastian Fettel  Sorrisso Brilliant  Sukesso Portando  Superbo Kardinale  Supremo Kappo  
   feny: Simona Perfect  Sole Mio  Sparta Auris  Stella Dynotte  
Vrh F (1+3) ...07.01.2013... __ __ + __ __
   psi: Falco  
   feny: Felichita  Fortunata  Frederika  
Vrh H (4+2) ...17.02.2013... __ __ + __ __
   psi: Hariton Kondor  Harley Davidson  Honorary Garold  Hussar Redheaded  
   feny: Harizma Expression  Henna Arsenika  
Vrh A (3+2) ...28.08.2013... __ __ + __ __
   psi: Abberan  Ambassador  Antares  
   feny: Afrodita  Ariadna  
Vrh V (5+3) ...22.10.2013... __ __ + __ __
   psi: Valiant Figaro  Venger Arsen  Vizard Gregor  Vizavi Kingstory  Vladistar Medg  
   feny: Vanda Rudbekkia  Veerra Mirabella  Vendy Lindaza  
   feny: Olissiya Lore  
Nezařazení:
   psi: Galaktik Vojager  
   feny: Karissa Mazeratti  

Vypsáno vrhů: 16 Vypsáno štěňat: 47